Tér_Köz - Kossuth tér tervpályázat 1. díj Kossuth tér környezetrendezése, köztér, kávézó, galéria Budapest, XVIII. kerület Kossuth Lajos tér 2011-2017, 2018 Budapest Építészeti Nívódíj 2017
design by sagra
2011-ben a Kossuth Lajos tér rendezésére kiírt tervpályázaton pályaművünk első díjat nyert, melynek folytatásaként a koncepciótervünkkel a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat a Tér-Köz pályázaton sikeresen vett részt és támogatást nyert a megvalósításra. Az első ütem 2017-ben készült el, a második ütemben a park északi része is elkészült 2018-ban. A koncepció kilakításánál a szándékainkat a hely szelleme és a kor szelleme kíséri. Fontosnak tartottuk az olyan kialakítás létrehozását, amely elősegíti a közpark élettel való megtöltését, a közösségi funkciók erősítését. A Rerrich Béla által tervezett parkrésznek az iskola illetve a Református templom tengelyébenlévő útjaihoz szervesen kapcsolódik a déli térrész mai, kortárs építészeti eszközök használatával tervezett kialakítandó területe. A közparka térkialakításávalaz Üllői út felé "városiasodik". A közpark fás, ligetes tere alkotja a térrendszer közösségi magját oly módon, hogy átmenetet teremt és ezzel szerves egységet hoz létre az Üllői úttal, a kapcsolódó közterekkel és a Rerrich-féle parkkal. A kialakítás finoman igazodik a kialakult fő közlekedési irányokhoz, befogad és elosztja a forgalmat. A "közösségi tér" fás, ligetes kialakítása révén, ülőfelületeivel, virágágyásaival, kávézójával és teraszaival egy befogadó, barátságos, maradásra ösztönző hely, mely arányos térkínálatával alkalmas közösségi élet színterévé válni. A tér déli szegletében helyezkedik el a fő közlekedési irányból bevezető, a szegélyező zöldfelület szélére feszített áttört pavilonépület. A pavilon tömegét üvegfalú, átlátható tömegek és fedett nyitott teraszok alkotják. A pavilonban közösségi galériát, kávézót, nyilvános illemhelyet és raktárat - mely az épület mellett felállítható szabadtéri szinpadot kiszolgáló helyiségként szolgál - alakítottunk ki. A pavilon fontos térképző elem, funkciójával és építészeti kialakításával fontos szerepet játszik a tér hétköznapi közösségi életében. Az épület szervesen kapcsolódik a térhez és a kávézó kültéri fogyasztótereként szolgáló faburkolatos teraszhoz illetve a szabadtéri szinpad felállítására is alkalmas területhez is. A térburkolat a kerület híres művésze Kondor Béla egy 1963-as grafikájának motívumait kölcsönzi. A burkolat síkjában megjelenő emberfigurák finoman utalnak a városi létre és a tér közösségformáló szerepére. www.archdaily.com