A környezettudatos, alacsony energiafelhasználású ház egyre inkább a tudatosan gondolkodó építtetők, befektetők alapvető igényévé válik. A SAGRA Architects építészei a hagyományos építészet ökologikus, a természettel egységet alkotó értékeit megtartva, a kortárs építészet nyelvén megfogalmazott, energiatudatos épületeket hozunk létre. Ezek az épületek a helyben gyökereznek, kihasználják a környezet egyedi adottságait, többnyire helyi anyagokat alkalmaznak és innovatív építészeti és épületgépészeti megoldásokkal egészülnek ki. A hagyományos építészeti értékek: a kompakt, egyszerű tömegformálás és az ésszerű, jól szervezett és optimálisan funkcionáló alaprajz ma is érvényesek, építészeti értékként és energiatudatos szempontból egyaránt.
A környezettudatos, energiahatékony épület nem szükségszerűen kell, hogy középszerű építészeti megoldásokkal járjon együtt (ahogyan ezt sajnos sok hazai példa mutatja). Épp ellenkezőleg.  Tervezési hozzáállásunkkal, egyedi tervezési metódusunkkal és koncepcionális megalapozottsággal az általunk tervezett alacsony energiaigényű, energiatakarékos épületek innovatívak és magas építészeti minőséggel párosulnak.
Az energianyereség optimalizálása, a természetes fény ideális mennyisége, a beltéri környezet emberközeli kialakítása és az épülettömeg arányos, kompakt megformálása alapvető szempontjaink a tervezés során. Fontos, koncepcionális kiindulásunk a tériség élményének fokozása és a környezettel való közvetlen kapcsolat megteremtése. Átgondolt tájolással, a napenergia tudatos hasznosításával javul az épület energiamérlege és ideális természetes megvilágítás biztosítható.
Az épület tömegalakítása, anyagainak és szerkezeteinek körültekintő megválasztása fontos az alacsony energiafogyasztás eléréséhez. Elsősorban igyekszünk építészeti eszközökkel elérni egy optimális megoldást. Elsődleges a megfelelő és jó építészeti kialakítás, mely kiegészül egy jól megtervezett, innovatív és korszerű épületgépészeti rendszerrel és párosulhat környezetbarát, energiatudatos építőanyagok használatával.
A hőszigetelések vastagságának megfelelő és ésszerű megválasztása fontos tervezési feladat. A külső falazat természetes lélegző tulajdonságait és kedvező élettani szerepét szemelőtt tartva korszerű és megfelelő vastagságú téglafalazattal akár plusz hőszigetelő réteg alkalmazása nélkül is elérhető alacsony energiafelhasználású épület. Az ésszerűtlenül vastag hőszigetelések alkalmazása már gazdaságtalan és az előállításukhoz szükséges energiafelhasználást is figyelembe véve nem energiatudatos és nem ökologikus megoldás. Környezetbarát építőanyagok alkalmazásával energiatakarékos, energiatudatos, fenntartható ház hozható létre. Környezetbarát építőanyagoknak nevezzük azokat az anyagokat, melyek teljes életciklusuk alatt - bányászat, előállítás, beépítés, használat, bontás - nem bocsátanak ki az emberre és természetre nézve káros anyagokat, fenntartható módon használják a nyersanyagokat és erőforrásokat, valamint a használat után a természet körfolyamataiba rövid idő alatt visszaforgathatók
A fűtést és hűtést célszerűen alacsony hőmérsékletű hőleadó felületek és az ezeket kiszolgáló, gazdaságos - fenntartható energiákat felhasználó - hőtermelő rendszer biztosítja. Az alacsony energiafelhasználás nemcsak alacsony fűtési energiafogyasztást jelent, hanem a rendelkezésre álló természeti erőforrások kisebb mértékű felhasználását és alacsony szennyezőanyag-kibocsátást is. A használati melegvíz előállításáho napkollektor alkalmazása javasolható. Az elektromos áram megtermelésében közreműködhetnek az épületre felszerelt és az elektromos hálózatra visszatermelő napelemek illetve esetenként szélkerekek. Az elektromos háztartási áramfogyasztás optimalizálható energiatakarékos háztartási gépek használatával. Az esővíz gyűjtésével a vezetékes vízfogyasztás csökkenthető,  szürkevíz hasznosításával a gyűjtött esővíz WC öblítéshez, mosáshoz és a kert locsolására felhasználható. Az alacsony energia- felhasználású épület nem feltétlenül vezet magas építési költséghez, jó tervezéssel racionális áron megvalósítható és a fenntartás költségei jelentősen alacsonyabbak egy átlagos épületnél.
Energiatakarékos ház
alacsony energiafelhasználású, egyedi, igényes, személyre szabott energiatakarékos épületek, energiahatékony családi házak építészeti- és generáltervezése
SAGRA Építész kft. sagra@sagra.hu www.sagra.hu +36 20 9315568 +36 1 2000093
Családi ház a Balaton-felvidéken alacsony energiájú épület hőszivattyú, felület fűtés és hűtés napelemek, napkollektor szürkevíz hasznosítás
Családi ház - Budapest, II. ker alacsony energiájú épület hőszivattyú, felület fűtés és hűtés napkollektor szürkevíz hasznosítás
Gyülekezeti ház - Szandaszőlős alacsony energiájú épület hőszivattyú, felület fűtés napelemek, szélkerék
Borászat - Szent György-hegy energiatakarékos épület hőszivattyú, felület fűtés vízteres kandalló szürkevíz hasznosítás
design by sagra
Az alacsony energiafelhasználású épületek energetikai szempontból „A+”, azaz fokozottan energiatakarékos kategóriába tartoznak. Az épületek energetikai besorolását a 7/2006 TNM rendelet alapján határozzák meg. Ez a rendelet az épület szerkezeteire vonatkozó követelményeket határoz meg illetve a használat jellege (lakóépület, iroda stb.) és az épület felület/térfogat arányának függvényében kategorizálja is azokat. A besorolás a fűtés, melegvíz készítés, hűtés és szellőztetés fajlagos energiafogyasztása alapján történik. A primerenergia értékét az határozza meg, hogy az adott épületre és lakókra jellemző energiaigényt  milyen energiahordozóval (gáz, villany, fa stb), milyen hatásfokú berendezéssel állítják elő, milyen veszteségi tényezők (szállítás, tárolás stb) mellett. A követelmények meghatározása összemérhetővé teszi a különböző épületeket energetikai tulajdonságaik alapján. Az energiacímke egy skálán ábrázolja, hogy a tanúsított épület a minimum követelményekhez képest hol helyezkedik el. A „C” kategóriásak a még éppen megfelelő energetikai minőséget képviselő épületek. A skála legmagasabb pontján állnak az „A+” kategóriás, fokozottan energiatakarékos épületek. Az „A” és „B” kategória az átlagosnál jobb, a „C”-től „I” kategóriáig terjedő épületek az átlagosnál rosszabb energetikai jellemzőkkel bíró épületek.
Alacsony energiájú családi ház Halásztelek passzívház követelményeit kielégítő kialakítású épület hőszivattyú, felület fűtés-hűtés hővisszanyerős központi szellőző csapadékvíz hasznosítás